Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Robert Rynkun-Werner: Niezależna adwokatura a efektywna pomoc prawna z urzędu
Robert Rynkun-Werner: Niezależna adwokatura a efektywna pomoc prawna z urzędu
Do koszyka
28,26 zł
W ostatnich latach adwokatura polska w wyniku bardziej politycznego niż merytorycznego uzasadnienia, w imię populistycznych haseł deregulacji zawodów prawniczych, walki z kumoterstwem, nepotyzmem czy ograniczaniem barier w dostępie do zawodu, doznaje coraz większej ingerencji ze strony państwa. W ugruntowaną od dziesięcioleci niezależność wkracza państwo – ustawodawca. Zwiększanie nadzoru nad funkcjonowaniem samorządu adwokackiego przez Ministra Sprawiedliwości, ograniczenia w zakresie działalności samorządowej, w szczególności w zakresie kształcenia aplikantów adwokackich, próby przekazania postępowania dyscyplinarnego sądownictwu powszechnemu czy też doprowadzenie w wyniku deregulacji do realnego bezrobocia wśród adwokatów, faktycznie zagrażają jego prawidłowemu funkcjonowaniu[10]. Podkreślenia wymaga fakt, iż o ile w 2006 r. było 6 651 adwokatów oraz 2 510 aplikantów adwokackich, o tyle na dzień 31 marca 2016 r. w Polsce było już 13 716 adwokatów i aż 6 873 aplikantów adwokackich[11]. Własne szkolnictwo zawodowe czy sądownictwo dyscyplinarne to przecież fundamenty istnienia niezależnej adwokatury. Działalność zawodowa adwokata opisana w przedmiotowej publikacji zasadniczo dotyczy działań tam, gdzie wyraża się to najpełniej, a więc w praktyce sądowej. Efektywność działań adwokata, a więc także realna pomoc prawna przejawia się zarówno w prawidłowym udzieleniu informacji, co do dalszych działań prawnych w formie porady prawnej, jak i w prawidłowo sporządzonym piśmie procesowym czy też faktycznej obecności na terminie rozprawy lub posiedzenia sądowego. Tym samym celem publikacji jest także wskazanie kryteriów, które wyznaczają z jednej strony efektywne, a z drugiej profesjonalne świadczenie pomocy prawnej przez grupę zawodową adwokatów, co stanowi jednocześnie realizację prawa obywatela do sądu, a ca za tym idzie i prawa do obrony. Dodatkowym argumentem za koniecznością ustalenia tych kryteriów jest fakt, iż od 1 stycznia 2016 r. adwokatura polska działa w nowej, dodatkowej roli jako podmiot udzielający przedsądowej bezpłatnej pomocy prawnej na mocy ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej [12]. Kluczowe dla realizacji celu publikacji stało się ustalenie, czym w zasadzie jest pomoc prawna, jakie są jej standardy, jaki cel ma zrealizować pomoc prawna, tak z punktu widzenia państwa, jak i obywatela. Kto ma dokonać oceny, czy w kontekście danej sprawy, udzielona pomoc prawna była rzeczywista i skuteczna. R. Rynkun-Werner
Ilość stron 322 stron
Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum
ISBN 978-83-64447-97-6
Data publikacji 2017-01-02
Język POLSKI
Brak spisu treści.