Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Konrad Dobija: Bezpieczeństwo powietrzne imprez masowych
Konrad Dobija: Bezpieczeństwo powietrzne imprez masowych
Do koszyka
42,00 zł
Ze Wstępu: Zdiagnozowany obszar zagrożeń powietrznych, braki rozwiązań kompleksowych w przeciwdziałaniu im oraz potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa tak ważnym wydarzeniom, jakimi są imprezy masowe, skłoniły mnie do zajęcia się tą problematyką i zaprezentowania jej treści w niniejszej publikacji. Za główny cel, który postawiłem przed sobą, było znalezienie odpowiedzi na pytanie: Jakie realne rozwiązania organizacyjne i funkcjonalne mogą usprawnić systemy bezpieczeństwa powietrznego imprez masowych w świetle współczesnych zagrożeń powietrznych? Charakter problemu, a w szczególności jego zakres i poziom złożoności uniemożliwiały udzielenie odpowiedzi wprost na powyższe pytanie. /K. Dobija/
Ilość stron 210 stron
Wydawnictwo Silva Rerum
ISBN 978-83-64447-79-2
EAN 978-83-64447-79-2
Data publikacji 2016-10-03
Język POLSKI
Brak spisu treści.