Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Agnieszka Skóra: Zakaz reformationis in peius w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Agnieszka Skóra: Zakaz reformationis in peius w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Do koszyka
15,30 zł
Współcześnie przyjmuje się, że prawo do odwołania, jako jedna z podstaw państwa

prawnego, nie może być nadmiernie krępowane. Instytucja zakazu zmiany na

niekorzyść należy zatem do podstawowych gwarancji procesowych w każdym postępowaniu

przed organami państwa. W postępowaniu administracyjnym tworzy swobodę

w realizowaniu przyznanego prawa do odwołania się od decyzji organu pierwszej

instancji. Oznacza to między innymi, że regulacja prawna odwołania powinna być tak

skonstruowana, aby nie powodować u strony z niego korzystającej obawy przed pogorszeniem

sytuacji, która została ukształtowana w treści decyzji pierwszoinstancyjnej.

Podnosi się niekiedy, że obowiązywanie zakazu zmiany na niekorzyść może ograniczać

realizację prawa materialnego i doprowadzić do sanowania w ten sposób naruszeń

prawa przez organ odwoławczy. Niebezpieczeństwo polega więc na możliwości pozostawienia

w obrocie prawnym rozstrzygnięcia sprzecznego z prawem. Jest to pogląd

w ogólnym zarysie słuszny. Jednak już sama swoboda wnoszenia środków prawnych

przez strony postępowania często stymuluje właściwą realizację prawa materialnego,

co rodzi konsekwencje w postaci inicjowania również takich postępowań odwoławczych,

które prowadzą do kontroli nieprawidłowych decyzji. Ponadto dążenie do realizacji

zasady prawdy materialnej (art. 7 i 77 k.p.a.) nie powinno następować za wszelką

cenę – także jako następstwo naruszenia praw strony w postępowaniu, w tym konstytucyjnie

zagwarantowanego uprawnienia do wniesienia środka prawnego.
Ilość stron 156 stron
Wydawnictwo Silva Rerum
ISBN 978-83-65697-27-1
EAN 978-83-65697-27-1
Data publikacji 2018-01-18
Język POLSKI
Brak spisu treści.