Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Łukasz Zarzycki: Dylematy tłumacza
Łukasz Zarzycki: Dylematy tłumacza
Do koszyka
21,00 zł
Książka została napisana w języku polskim, co istotnie zwiększa grono polskich

odbiorców. Owa praca ma wiele zastosowań i skierowana jest do różnych

czytelników zainteresowanych teorią, jak i praktyką tłumaczeń. Niektóre rozdziały

w tej publikacji mogą służyć zarówno doświadczonym, jak i mniej doświadczonym

tłumaczom, językoznawcom, dydaktykom przedmiotu, a także

studentom przygotowującym się do egzaminu, testu czy kolokwium z przedmiotów

takich jak wstęp do przekładoznawstwa lub teoria przekładu. Praca stanowi

praktyczny, jak i teoretyczny wstęp do translatoryki. Chciałbym, aby ta książka

zachęcała do refleksji, badania w zakresie przekładu, zastosowania teorii w praktyce

oraz samej świadomości istnienia tej młodej dziedziny badań. Celem publikacji

jest zarysowanie umiejętności i wiedzy praktycznej, jak i teoretycznej,

jaką musi posiąść tłumacz, który – taką mam nadzieję – zastosuje utrwaloną

wiedzę w procesie tłumaczeniowym. Materiał w książce został zorganizowany

w czterech rozdziałach, które obejmują praktyczną (rozdział 1), teoretyczną

(rozdział 2), jak i specjalistyczną (rozdział 3 oraz rozdział 4) wiedzę, dotyczącą

procesu tłumaczeniowego. Taka organizacja pracy odzwierciedla przekonanie, iż

główną funkcją poszczególnych rozdziałów jest ‒ z teoretycznego, jak i praktycznego

punktu widzenia – opis i wyjaśnienie procesu tłumaczeniowego.
Ilość stron 218 stron
Wydawnictwo Silva Rerum
ISBN 978-83-65697-11-0
EAN 978-83-65697-10-3
Data publikacji 2017-07-04
Język POLSKI
Brak spisu treści.