Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Autorzy » Skóra Agnieszka
Skóra Agnieszka

Pozycje:

Współcześnie przyjmuje się, że prawo do odwołania, jako jedna z podstaw państwa

prawnego, nie może być nadmiernie krępowane. Instytucja zakazu zmiany na

niekorzyść należy zatem do podstawowych gwarancji procesowych w każdym postępowaniu

przed organami państwa. W postępowaniu administracyjnym tworzy swobodę

w realizowaniu przyznanego prawa do odwołania się od decyzji organu pierwszej

instancji. Oznacza to między innymi, że regulacja prawna odwołania powinna być tak

skonstruowana, aby nie
Ocena: 0.0
Prezentacja modelu postępowania administracyjnego instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE

Niezaprzeczalnym walorem książki jest dobór jej tematu. Podejmuje ona zagadnienie ważne, aktualne i dynamiczne, powodujące implikacje dla unijnego i krajowego prawa administracyjnego. [...] Osią rozważań w książce jest prawo administracyjne Unii Europejskiej i model postępowania administracyjnego jej instytucji, organów i jednostek organizacyjnych. Zakres książki objął cały kształt postępowania
Ocena: 0.0
Stan prawny na 1.05.2009 r. Niniejsza monografia jest pierwszą pracą w polskiej literaturze prawniczej podejmującą zagadnienie współuczestnictwa w postępowaniu administracyjnym. Celem pracy jest zaproponowanie definicji współuczestnictwa charakterystycznej dla postępowania administracyjnego oraz przydatnej w praktyce administracyjnej, wskazanie zasad wyznaczania współuczestników oraz przedstawienie charakterystycznej dla procedury administracyjnej typologii współuczestnictwa. Poza problemami
Ocena: 0.0