Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Autorzy » Praca zbiorowa
Praca zbiorowa

Pozycje:

Rejestr w komputerze jest bardzo złożoną strukturą, która pozwala na zapisywanie i przechowanie ustawień systemowych i programów komputerowych. Publikacja zapoznaje użytkownika ze sprytnymi sposobami, pozwalającymi na zmianę wielu ustawień i dopasowania systemu Windows XP do własnych potrzeb.Porusza ona m.in. następujące zagadnienia wydajności systemu, poprawy bezpieczeństwa czy modyfikacji działania niektórych funkcji. Zastosowanie rad w codziennej pracy pozwoli na zwiększenie kontroli nad
Ocena: 0.0
Najlepsze rozwiązania dotyczących tworzenia prezentacji graficznych w Excelu. Porady odnoszą się zarówno tworzenia wykresów od podstaw, jak również pracy na już posiadanych wykresach, tj. ich formatowania, zmiany danych, dostosowania poszczególnych elementów takich jak osie, legenda, wartości, do swoich potrzeb.Każde rozwiązanie jest poparte praktycznym przykładem do którego krok po kroku odnoszą się wszystkie instrukcje. Dzięki temu prezentowana metoda będzie zrozumiała dla każdego
Ocena: 0.0
W e-booku 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi doświadczeni specjaliści ds. personalnych radzą, na co zwrócić szczególną uwagę podczas weryfikacji dokumentów takich jak CV, list motywacyjny czy list referencyjny. Podpowiadają, jak najlepiej przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej oraz jak konstruować pytania rekrutacyjne. Ostrzegają również przed najczęściej popełnianymi błędami przy ocenie kandydatów do pracy.
Ocena: 0.0
E-book zawiera omówienie zmian w przepisach Kodeksu pracy, które zaczną obowiazywać od 22 lutego 2016 r. Przedstawia nowe zasady limitowania umów na czas określony - zmieniony limit ilościowy oraz całkiem nowy limit czasowy. Dodatkowo Czytelnik znajdzie w nim wyjaśnienie, w jakim zakresie nowe przepisy mają zastosowanie do obecnie zawieranych umów na czas określony oraz jak zawierać umowy terminowe, aby nie narazić się na przekroczenie nowych limitów.
Ocena: 0.0
Jedną z pierwszych czynności, do których jednostka musi się dokładnie przygotować przed przejściem z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe jest określenie zasad rachunkowości. W publikacji wyjaśniamy m.in. co powinna zawierać polityka rachunkowości, o czym pamiętać, zamykając podatkową księgę przychodów i rozchodów, kiedy otworzyć księgi rachunkowe.
Ocena: 0.0
Przedsiębiorcy, którzy decydują się na zawieszenie działalności, nie muszą płacić zaliczek na PIT ani składać deklaracji VAT. W publikacji sprawdzisz, czy przerwa w biznesie zwalania z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Jakie obowiązki mają podatnicy, którzy likwidują firmę?
Ocena: 0.0
Sposobem na zapłatę niższego podatku dochodowego jest zwiększenie kosztów uzyskania przychodów. Taką możliwość daje m.in. amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W publikacji zebraliśmy praktyczne wskazówki związane z amortyzacją podatkową.
Ocena: 0.0
W trakcie korzystania ze skoroszytów zawierających odwołania do innych plików, często spotykasz się z sytuacją, że łącza nie działają poprawnie przy zmianie lokalizacji pliku. Zwykle jest to duży problem, którego rozwiązanie zabiera sporo czasu. W tym tekście przeczytasz, w jaki sposób program Excel przechowuje łącza do plików znajdujących się na dyskach lokalnych, mapowanych lub w udziałach sieciowych. Pozwoli Ci to zrozumieć, dlaczego przy zmianie lokalizacji plików powstają błędy
Ocena: 0.0
Do postępowań w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Nieprzestrzeganie tych przepisów jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. W momencie zaistnienia wypadku w pracy każdy pracownik ma określone zadania.
Ocena: 0.0
Pracodawca musi mieć pewność, że umowy cywilnoprawne są prawidłowo sporządzone i że nie zostaną one uznane za umowy. Jest to obecnie przedmiot wielu kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Z drugiej strony przynajmniej połowa umów o dzieło nie jest nimi w istocie. Obecnie ZUS skrupulatnie bada dzieła, chociaż do niedawna się nimi nie interesował. Sądy orzekają, że jeżeli umowa nazwana dziełem jest w istocie umową na usługi (np. uszycie spódnic), to należy ją
Ocena: 0.0
W przypadku gdy 31 grudnia pracownik miał prawo do wynagrodzenia chorobowego, ponieważ nie chorował w tym roku dłużej niż 33 dni, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia, nie chorował dłużej niż 14 dni, to od 1 stycznia nadal przysługuje mu wynagrodzenie przez kolejny okres nie dłuższy niż 33 lub odpowiednio 14 dni. Wtedy okres 33 lub 14 dni liczony jest od 1 stycznia danego roku.Pracownik, któremu 31 grudnia przysługuje zasiłek chorobowy, ponieważ w tym roku kalendarzowym
Ocena: 0.0
E-book przedstawia tryb i zasady dokonywania kontroli prawidłowosci wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników. Wyjaśnia, jakie czynności może podejmować chory pracownik przebywający na zwolnieniu, a jakie są bezwzględnie zakazane, a także jakie konsekwencje może ponieść za nadużywanie L-4.
Ocena: 0.0
Na nową ustawę o odpadach czekaliśmy od ponad 2 lat. Wreszcie 23 stycznia 2013 roku weszła w życie. Podstawowym celem nowych przepisów jest wprowadzenie w gospodarce odpadami regulacji zapobiegających ich powstawaniu, ograniczających wytwarzanie oraz zmniejszających negatywne oddziaływanie na środowisko powstałych odpadów. Wprowadza ona też wiele ułatwień dla przedsiębiorców. W tej publikacji omówimy najważniejsze zmiany, które wiążą się z nową ustawą.
Ocena: 0.0
Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzony zostanie swoisty obowiązek osiągnięcia minimalnej podstawy wymiaru składek z tytułu obu umów zlecenia w wysokości kwoty minimalnej płacy (w 2016 roku kwota wyniesie 1.850 zł brutto). Osoba wykonująca dwie takie same lub różne umowy cywilnoprawne zostanie objęta obligatoryjnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z obu tytułów, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowych ze zlecenia będzie niższa od kwoty minimalnej płacy. Zasada ta nie
Ocena: 0.0
Przyznając pracownikowi dodatkowe świadczenia, można z nim zawrzeć umowę zobowiązującą go do pozostawania w zatrudnieniu przez określony czas, nie dłuższy jednak niż 3 lata. Okres odpracowania nie może rozpocząć się wcześniej niż po zakończeniu danego proces kształcenia. Gdyby pracownik kilkakrotnie podnosił swoje kwalifikacje, np. był kilka razy wysyłany na kurs, łączny okres do odpracowania nie może być dłuższy niż 3 lata. Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe, który np. bez
Ocena: 0.0
Korektę raportów rozliczeniowych przeprowadza się zawsze za pomocą tego samego rodzaju raportu, w którym wykazano błędne dane. Do raportu korygującego musi być dołączona deklaracja korygująca. Dokumenty te należy oznaczyć tym samym numerem identyfikatora. To tylko jedna z zasad obowiązująca przy składaniu raportów składkowych (ZUS RCA , ZUS RZA) oraz raportów świadczeniowych (ZUS RSA).
Ocena: 0.0
Rozmowa z Anną Mikulską, Employer Branding Director & Partner w MJCC, o strategii employer brandingowej, roli pracowników w budowaniu marki pracodawcy, narzędziach EB oraz korzyściach z posiadania solidnej marki pracodawcy.
Ocena: 0.0
Przypuszczalnie nauka obsługi nowego interfejsu Excela będzie łatwiejsza dla osób, które nie miały kontaktu z wcześniejszymi wersjami arkusza kalkulacyjnego. Użytkownicy biegli w obsłudze menu poprzednich edycji mogą mieć początkowo kłopoty z odszukaniem ikon lub poleceń, z których bardzo często korzystali w swojej pracy. Wystarczy jednak zrozumieć strukturę okna i menu poleceń, aby w niedługim czasie biegle opanować obsługę nowego Excela. Nasza publikacja podpowiada, jak w szybki sposób
Ocena: 0.0
Excel 2007 stwarza większe możliwości w zakresie analizy i organizacji danych. Wiele funkcji jest łatwiej dostępnych niż w poprzednich wersjach programu.Dzięki tej publikacji nauczysz się szybko w pełni korzystać z 5 nowych funkcji arkuszowych oraz formatowania warunkowego.
Ocena: 0.0
Zestawienia, raporty i kalkulacje w Excelu wymagające częstych aktualizacji i zmian wariantów znacznie łatwiej obsługiwać z wykorzystaniem formantów. Dzięki nim założenia swoich analiz będziesz mógł zmieniać 1-2 kliknięciami myszą. W naszej publikacji pokażemy Ci, jak stosować formanty w swoim arkuszu. Przybliżymy zarówno podstawowe operacje na formantach, wstawianie formantów, dostosowanie rozmiarów obiektów, dostosowywanie, wyrównywanie formantów ich powielanie, usuwanie i wiele innych
Ocena: 0.0
Dostosowanie założeń we wszelkich raportach i zestawieniach w Excelu, znacznie łatwiej przeprowadzić z wykorzystaniem elementów graficznych zwanych formantami lub kontrolkami.Publikacja pokazuje przykładowe praktyczne zastosowania formantów.
Ocena: 0.0
Praca w Excelu obejmuje bardzo często operację na danych tekstowych a nie tylko liczbach. I podobnie jak praca na danych liczbowych może ona nastręczać wiele trudności i być bardzo czasochłonna. Znajomość odpowiednich funkcji Excela pozwala taką pracę zautomatyzować i wydatnie przyspieszyć. Nasza publikacja będzie przydatnym przewodnikiem w wykonywaniu operacji na tekście w Excelu.
Ocena: 0.0
E-book prezentuje wyjaśnienia Głównego Inspektoratu Pracy w zakresie trybu ustalania i konsultowania planu urlopów m.in. w przypadku, gdy w zakładzie działają dwie organizacje związkowe, które nie są w stanie zaprezentować wspólnego stanowiska.
Ocena: 0.0
Arkusz kalkulacyjny Excel potrafi zaskakiwać swoimi możliwościami. Dzięki połączeniu zdolności obliczeniowych z prezentacją graficzną danych pozwala budować narzędzia, które są oferowane tylko w ramach specjalistycznego i często kosztownego oprogramowania. W tej publikacji dowiesz się, jak samodzielnie zbudować arkusz, który pozwoli tworzyć identyfikatory towarów gotowe do wydrukowania. Rozwiązanie prezentowane w publikacji jest zgodne z międzynarodowymi standardami EAN-13 oraz EAN-8. Nie
Ocena: 0.0
Książka powstała z okazji Jubileuszu 15-lecia istnienia Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Zawiera wybrane teksty homilii wygłoszonych w latach 2005-2012 przez znanych i cenionych formatorów z Polski i zagranicy.

Znajdziemy tu homilie o. W. Chrostowskiego, bp. E. Dajczaka, abp. B. Forte, R. Cantalamessy, A. Cenciniego i wielu innych znakomitych kapłanów. Książka jest pieknym i niespotykanym prezentem dla wszystkich, którzy kiedykolwiek korzystali z tego znanego w całej Polsce ośrodka
Ocena: 0.0
W broszurze znajdą Państwo 80 aktualnych wskaźników i stawek niezbędnych przy wypłacaniu wynagrodzeń, naliczaniu składek do ZUS, podatku do urzędu skarbowego. Są to m.in.: wskaźniki dotyczące potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków, odpraw, emerytur, ZFŚS, zasiłków i urlopów macierzyńskich, czasu pracy, odsetek i podróży służbowych. Wszystkie wskaźniki aktualne i zebrane w jednym miejscu. Ponadto mogą Państwo skorzystać z tabelarycznego zestawienia wszystkich zmian w prawie pracy od 1
Ocena: 0.0
Kilkadziesiąt wskaźników i stawek aktualnych od 1 czerwca 2015 roku, bez których codzienna praca specjalisty ds. płac jest niemożliwa. Wystarczy kliknąć w odpowiedni wskaźnik w spisie treści, aby szybko znaleźć go na jednej z 60 stron publikacji. Mając ten ebook pod ręką, będziesz na bieżąco ze wszystkimi wskaźnikami, nie popełnisz błędu przy liczeniu pensji pracowników i należności z tytułu umów cywilnoprawnych, bezbłędnie rozliczysz środki ZFŚS i świadczenia urlopowe, a także
Ocena: 0.0
Kilkadziesiąt wskaźników i stawek aktualnych od 1 kwietnia 2015 roku, bez których codzienna praca specjalisty ds. płac jest niemożliwa. Wystarczy kliknąć w odpowiedni wskaźnik w spisie treści, aby szybko znaleźć go na jednej z 60 stron publikacji. Mając ten e-book pod ręką, będziesz na bieżąco ze wszystkimi wskaźnikami, nie popełnisz błędu przy liczeniu pensji pracowników i należności z tytułu umów cywilnoprawnych, bezbłędnie rozliczysz środki ZFŚS i świadczenia urlopowe, a także
Ocena: 0.0
Kilkadziesiąt wskaźników i stawek aktualnych od 1 marca 2015 roku, bez których codzienna praca specjalisty ds. płac jest niemożliwa. Wystarczy kliknąć w odpowiedni wskaźnik w spisie treści, aby szybko znaleźć go na jednej z 60 stron publikacji. Mając ten e-book pod ręką, będziesz na bieżąco ze wszystkimi wskaźnikami, nie popełnisz błędu przy liczeniu pensji pracowników i należności z tytułu umów cywilnoprawnych, bezbłędnie rozliczysz środki ZFŚS i świadczenia urlopowe, a także czas
Ocena: 0.0
Kilkadziesiąt wskaźników i stawek aktualnych od 1 stycznia 2015 roku, bez których codzienna praca specjalisty ds. płac jest niemożliwa. Wystarczy kliknąć w odpowiedni wskaźnik w spisie treści, aby szybko znaleźć go na jednej z 60 stron publikacji. Mając ten ebook pod ręką, będziesz na bieżąco ze wszystkimi wskaźnikami, nie popełnisz błędu przy liczeniu pensji pracowników i należności z tytułu umów cywilnoprawnych, bezbłędnie rozliczysz środki ZFŚS i świadczenia urlopowe, a także
Ocena: 0.0
Farmacja , Finanse w ochronie zdrowia , Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia , Alergologia. Immunologia , Anatomia , Anestezjologia , Chirurgia , Choroby zakaźne , Ból , Diagnostyka medyczna , Terapia. Opieka nad chorym. Rehabilitacja. Fizjoterapia , Dermatologia. Wenerologia , Endokrynologia. Diabetologia , Fizjologia , Gastrologia.Hepatologia , Geriatria , Ginelogia. Położnictwo , Hematologia. Histologia , Historia medycyny. Lekarze , Interna , Kardiologia , Laryngologia , Neurologia , Okulistyka , Onkologia , Ortopedia , Patologia , Pediatria , Pielęgniarstwo , Psychiatria , Pulmonologia , Radiologia , Reumatologia , Stomatologia , Urologia , Prawo medyczne i ochrona zdrowia , Publikacje Wolters Kluwer - zdrowie , Służba zdrowia , Farmacja , Finanse w ochronie zdrowia , Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia , Alergologia. Immunologia , Anatomia , Anestezjologia , Chirurgia , Choroby zakaźne , Ból , Diagnostyka medyczna , Terapia. Opieka nad chorym. Rehabilitacja. Fizjoterapia , Dermatologia. Wenerologia , Endokrynologia. Diabetologia , Fizjologia , Gastrologia.Hepatologia , Geriatria , Ginelogia. Położnictwo , Hematologia. Histologia , Historia medycyny. Lekarze , Interna , Kardiologia , Laryngologia , Neurologia , Okulistyka , Onkologia , Ortopedia , Patologia , Pediatria , Pielęgniarstwo , Psychiatria , Pulmonologia , Radiologia , Reumatologia , Stomatologia , Urologia , Prawo medyczne i ochrona zdrowia , Publikacje Wolters Kluwer - zdrowie , Służba zdrowia
Placówki medyczne przechodzą na elektroniczną dokumentację medyczną, co umożliwi im podłączenie się do ogólnopolskiej Platformy P1. Dzięki temu nowoczesnemu narzędziu informatycznemu będą mogły gromadzić, analizować i udostępniać informacje o zdarzeniach medycznych. Na platformie będzie dostępnych wiele usług elektronicznych, takich jak np. Internetowe Konto Pacjenta, Elektroniczna Recepta, Skierowanie, Zlecenie oraz Portal informacyjny e-Zdrowie. W e-booku przestawiamy główne korzyści
Ocena: 0.0
Instrukcja bhp obsługi betoniarki to niezbędnik każdego specjalisty, który pozwoli mu na bezpieczne i świadome wykonywanie swojej pracy i sprawi, że zewnętrzna kontrola nie wykaże uchybień w tym zakresie.
Ocena: 0.0
Bezpiecznie używanie noża krojczego Przeczytasz: jak bezpiecznie korzystać z noża krojczego, kto może wykonywać takie czynności, co należy wykonać przed przystąpieniem do pracy i jakie są zasady bezpiecznej pracy. Ponadto poznasz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, które stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia pracownikow. .
Ocena: 0.0
Instrukcja bhp obsługi suwnicy lub cięgnikato niezbędnik każdego specjalisty, który pozwoli mu na bezpieczne i świadome wykonywanie swojej pracy i sprawi, że zewnętrzna kontrola nie wykaże uchybień w tym zakresie.
Ocena: 0.0
Instrukcja bhp obsługi żurawiana budowieto niezbędnik każdego specjalisty, który pozwoli mu na bezpieczne i świadome wykonywanie swojej pracy i sprawi, że zewnętrzna kontrola nie wykaże uchybień w tym zakresie.
Ocena: 0.0
Instrukcja bhp organizacji transportu wewnętrznegoto niezbędnik każdego specjalisty, który pozwoli mu na bezpieczne i świadome wykonywanie swojej pracy i sprawi, że zewnętrzna kontrola nie wykaże uchybień w tym zakresie.
Ocena: 0.0
Instrukcja bhpprzy obsłudze gilotyny biurowej do papieru to niezbędnik każdego specjalisty, który pozwoli mu na bezpieczne i świadome wykonywanie swojej pracy i sprawi, że zewnętrzna kontrola nie wykaże uchybień w tym zakresie.
Ocena: 0.0
Instrukcja bhp przy obsłudze podestów ruchomychto niezbędnik każdego specjalisty, który pozwoli mu na bezpieczne i świadome wykonywanie swojej pracy i sprawi, że zewnętrzna kontrola nie wykaże uchybień w tym zakresie.
Ocena: 0.0
Instrukcja bhp przy pracach związanych z demontażem rusztowań to niezbędnik każdego specjalisty, który pozwoli mu na bezpieczne i świadome wykonywanie swojej pracy i sprawi, że zewnętrzna kontrola nie wykaże uchybień w tym zakresie.
Ocena: 0.0
Instrukcja bhp przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym to niezbędnik każdego specjalisty, który pozwoli mu na bezpieczne i świadome wykonywanie swojej pracy i sprawi, że zewnętrzna kontrola nie wykaże uchybień w tym zakresie.
Ocena: 0.0
Instrukcja bhp tymczasowego magazynowania odpadów zawierających azbestto niezbędnik każdego specjalisty, który pozwoli mu na bezpieczne i świadome wykonywanie swojej pracy i sprawi, że zewnętrzna kontrola nie wykaże uchybień w tym zakresie.
Ocena: 0.0
Instrukcja bhp wykonywania prac na wysokości to niezbędnik każdego specjalisty, który pozwoli mu na bezpieczne i świadome wykonywanie swojej pracy i sprawi, że zewnętrzna kontrola nie wykaże uchybień w tym zakresie.
Ocena: 0.0
Proste zasady postępowania na wypadek pożaru, czyli co powinien zrobić każdy pracownik, który zauważył oznaki pożaru. W tym właściwe ostrzeganie i alarmowanie. Dowiedz się jak postępować czekając na straż pożarną jak powinna wyglądać akcja ratowniczo-gaśnicza. Poznaj zasady postępowania w czasie ewakuacji osób i co zrobić po zakończeniu pożaru.
Ocena: 0.0
Po zapoznaniu się z instrukcją będzesz wiedziałco robić w trudnych sytuacjach, czyli: jak postępować w miejscu wypadku, jak postępować z poszkodowanym, w jaki sposób wykonać masaż serca oraz co zrobić, gdy ktoś się zrani. A ponadto znajdziesz wskazówki działań po ustabilizowaniu sytuacji poszkodowanego i jak rozpoznać wstrząs pourazowy. Sprawdź co powinna zawierać standardowa apteczka pierwszej pomocy. .
Ocena: 0.0
Płatnicy składek pracujący w ramach Interaktywnego Płatnika Plus mogą wysłać w jednym zestawie dokumenty ZUS ZUA albo ZUS ZZA oraz ZUS ZWUA dla tego samego ubezpieczonego z tym samym sześcioznakowym kodem tytułu ubezpieczenia, pod warunkiem oznaczenia kolejności przetwarzania dokumentów. Chodzi o wskazanie, w jakiej kolejności dokumenty te mają być przetworzone w ZUS. Oznaczenie kolejności przetworzenia dokumentów ma zapewnić zapisanie na koncie ubezpieczonego poprawnego okresu podlegania ubezpi
Ocena: 0.0
W praktyce najczęściej chodzi o regulowanie składek z tytułu członkostwa w organizacjach społeczno-zawodowych (związki zawodowe), samorządzie zawodowym, organizacjach branżowych oraz o spłatę pożyczki udzielanej przez pracodawcę ze środków obrotowych albo ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub pożyczki przyznanej pracownikowi w ramach przynależności do pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej.
Ocena: 0.0
Oprocentowanie na lokatach jest najniższe w historii. Jest jednak wiele sposobów na oszczędzanie bezpieczne i z zyskiem. Na przykład obligacje korporacyjne jako klasa aktywów wypełniają lukę między lokatami a akcjami. Choć ich zalety znane są na świecie od dawna, w Polsce dopiero zaczynają zdobywać popularność wśród detalicznych inwestorów.
Ocena: 0.0
Premia (o ile pracownik nie zachowuje do niej prawa w okresie pobierania zasiłków, a zatem taka, która jest pomniejszana za okres ich pobierania) podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku w wysokości stanowiącej 1/12 kwot wypłaconych za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
Ocena: 0.0
Rozporządzenie delegacyjne w całości muszą stosować jedynie pracodawcy publiczni. Firmy prywatne mogą je stosować, albo wprowadzić własne zasady rozliczania delegacji, pod warunkiem jednak, że:- pokryją koszty podróży służbowej pracowników i- nie wprowadzą stawki diety niższej, niż przewidziana w rozporządzeniu delegacyjnym dieta krajowa (30 zł za dobę).Niezależnie jednak od tych ustaleń, wspólne (dla pracodawców prywatnych i publicznych) są granice delegacji, reguły dotyczące
Ocena: 0.0
Jedną z form dyscyplinowania pracowników do skupiania uwagi na zadaniach służbowych jest kontrola firmowych komputerów. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo, że zatrudniana osoba wykorzystuje udostępniony jej sprzęt elektroniczny nie tylko do wykonywania obowiązków pracowniczych, ale również do celów prywatnych, takich jak odwiedzanie ulubionych portali internetowych czy drukowanie na służbowym papierze osobistych dokumentów. Wszystkie szczegóły znajdziesz w nowym ebooku "Jak sprawdzić, do czego p
Ocena: 0.0
E-book "Jak ubiegać się o fundusze unijne" to publikacja, która pomoże wszystkim tym, którzy poszukują źródeł finansowaniaswoich inwestycji. - Jak złożyć wniosek o dotację? - Jak prawidłowo zarządzać projektami unijnymi? - Jak rozliczyć już pozyskane dofinansowanie? to tylko niektóre tematy, które można poznać dzięki tej publikacji. W związku z tym, że nowa perspektywa unijna na lata 2014-2020 skupiać się będzie bardziej na zwrotnychinstrumentach finansowych, jak np. pożyczka,
Ocena: 0.0
Umowę o zakazie konkurencji stosuje się, aby zabezpieczyć pracodawcę przed prowadzeniem działalności konkurencyjnej przez pracownika w trakcie zatrudnienia oraz przez określony czas po jego ustaniu. Przy czym umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia można zawrzeć z pracownikiem mającym dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić firmę na szkodę, i pracodawca chce zabezpieczyć się przed przekazaniem tych danych konkurencji, w sytuacji gdyby
Ocena: 0.0
Trzeba pamiętać, że od nieujawnionych spadków i darowizn, które podlegają opodatkowaniu fiskus zarząda od nas daniny wysokości 20%. Warto zatem wiedzieć, jakie warunki należy spełnić by uniknąć zapłaty należności, która mimo generalnej zasady może być zwolniona pod pewnymi warunkami w ramach np. najbliższej rodziny. Dzięki poradom doświadczoych ekspertów: - zdobędziesz informacje o tym, jakie warunki należy spełnić by uniknąć podatku, - usyskasz praktyczne porady doradców
Ocena: 0.0
W raporcie składkowym rozliczane są należne składki, w raporcie świadczeniowym zaś wykazywana jest przerwa w ich opłacaniu z danego tytułu i ewentualnie wypłacone pracownikowi świadczenie albo świadczenia chorobowe. Zdarza się też, że jeden pracownik musi być uwzględniony w kilku raportach tego samego rodzaju. Ważne jest więc, aby znać zasady postępowania w takich przypadkach. Błędy w dokumentacji to dodatkowa praca dla specjalisty - sporządzanie korekt.
Ocena: 0.0
Każde przedsięwzięcie infrastrukturalne niesie ryzyko wejścia w konflikt ze stronami, które uważają je za niekorzystne czy wręcz szkodliwe dla środowiska naturalnego. Stanowisko takich grup wcale nie musi być motywowane argumentami związanymi z rzeczywistą chęcią ochrony przyrody. Często jest ono np. wynikiem obawy mieszkańców o utratę dotychczasowego komfortu czy wartości terenu, który zamieszkują, lub po prostu zwykłej chęci zysku W przypadku planowania inwestycji infrastrukturalnej wcale
Ocena: 0.0
Postępowanie kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy prowadzone jest w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto kontrola może dotyczyć legalności zatrudnienia. Sprawdź, jak się do niej przygotować, i poznaj swoje prawa i obowiązki.
Ocena: 0.0
W e-booku prezentujemy zmiany w rozliczeniach kosztów w 2016 r. Opisane zmiany wynikają z ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, która wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r. W ebooku znajdziesz również sposoby rozliczenia wydatków na prenumeratę i audyt jeszcze w 2015 roku.
Ocena: 0.0
Firmy mogą zaliczać do kosztów podatkowych ponoszone wydatki, jeśli tylko są związane z przychodami bądź źródłem, z którego są uzyskiwane. Muszą też być prawidłowo udokumentowane i nie mogą znajdować się w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów. Wydatki na kalendarze,bony towarowe można zaliczyć do kosztów podatkowych. Są jednak takie wydatki, których nie można zaliczyć do kosztów. Sprawdź, jakich wydatków organy podatkowe nie uznają za koszty podatkowe.
Ocena: 0.0
Od 2016 roku zaczną obowiązywać przepisy nowelizacji o samorządzie terytorialnym. Dodatkowo w wyniku nowelizacji klasyfikacji budżetowej doprecyzowano zakres stosowania paragrafu 419 Nagrody konkursowe oraz 424 Zakup środków dydaktycznych i książek . Zmodyfikowano także nazwy poszczególnych paragrafów dochodowych tak, aby ich treść jak najlepiej odzwierciedlała rodzaj operacji jakiej dotyczy dana podziałka. Również od stycznia 2016 r. jednostki oświatowe będą stosować nowe przepisy
Ocena: 0.0
Za powstałe zadłużenie z tytułu nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ponosi odpowiedzialność płatnik składek. Jednak w pewnych okolicznościach, a zwłaszcza w przypadku, gdy niemożliwe jest wyegzekwowanie tych należności od płatnika składek, przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dopuszczają pociągnięcie do odpowiedzialności osób trzecich. Za zobowiązania z
Ocena: 0.0
Przychodem do opodatkowania są pieniądze i inne środki pieniężne otrzymane przez podatnika lub postawione mu do dyspozycji w roku podatkowym. Do przychodów zalicza się także wartość otrzymanych świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy o PIT). Najwięcej wątpliwości wzbudzała część tego przepisu dotycząca nieodpłatnych świadczeń. Rozbieżności w tym zakresie prezentowały sądy administracyjne i organy podatkowe. Wątpliwości interpretacyjne rozwiał
Ocena: 0.0
W ramach programu obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy ZUS finansuje zarówno projekty inwestycyjne, jak i projekty doradcze.Nie podlegają dofinansowaniu: działania związane ze szkoleniami oraz działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jak również dotyczące zakupu maszyn produkcyjnych i ich części oraz narzędzi pracy.Warto nadmienić, że jest jeszcze trzecia kategoria projektów: projekty inwestycyjno-doradcze. Łączą one działania wyżej
Ocena: 0.0
Przy ustalaniu podstawy składek zdrowotnych pracowników stosowane są przepisy dotyczące podstawy składek emerytalno-rentowych, co oznacza, że odpowiednie zastosowanie mają tu wyłączenia wynikające z rozporządzenia składkowego. Przychody wymienione w tym rozporządzeniu możemy podzielić na kilka zasadniczych grup.
Ocena: 0.0
Z e-booka można dowiedzieć się m.in., że:1. Nie ma ochrony przy likwidacji pracodawcy czy dyscyplinarce;2. Urlop wypoczynkowy w większym zakładzie chroni tylko przez 3 miesiące;3. Pracownika na L4 lepiej nie zwalniać od razu po wyczerpaniu zasiłku;4. Chroniony wiek przedemerytalny dla jednych wynosi obecnie 4 lata, dla innych ponad 5;5. Ciąża i urlop macierzyński obronią nawet przed zwolnieniami grupowymi;6. Urlop wychowawczy chroni słabiej niż macierzyński;7. Działacz związkowy jest nietykalny
Ocena: 0.0
Publikacja wskazuje, jak budować relacje w klasie w oparciu o normy etyczne i wartości. Podkreśla rolę więzi emocjonalnych w profilaktyce zachowań ryzykownych. Omawia rozwiązanie wychowawcze - tzw. program alternatyw. Prezentuje metody budowania skutecznego programu profilaktyki oraz rozwiązywania kryzysu w klasie/szkole. Zawiera gotowy harmonogram działań wychowawcy klasy w roku szkolnym 2013/2014.
Ocena: 0.0
7% - tyle wynosiło na przełomie 2014 i 2015 roku średnie oprocentowanie obligacji firm notowanych na rynku Catalyst, tymczasem w bankach bardzo trudno znaleźć lokatę o oprocentowaniu wyższym niż 3%. Zakończenie cyklu obniżek stóp procentowych będzie sprzyjać obligacjom korporacyjnym. W jaki sposób inwestować na Catalyst? Jakie szanse i zagrożenia wiążą się z obligacjami firm? Czy inwestowanie w fundusze obligacji korporacyjnych to dobry pomysł? Na co zwrócić uwagę wybierając fundusz
Ocena: 0.0
Windows Vista to system operacyjny, który był dość długo wyczekiwany przez użytkowników. Zebrał jednak niezbyt pochlebne noty w szczególności jeśli chodzi o funkcjonalność i sprawność w wykonywaniu zadań. Dlatego też część osób wróciła do wciąż bardzo popularnego, poprzedniego systemu Windows XP a inni walczą z aktualizacjami do Windowsa Vista, które mają ułatwić jego działanie. Czy jesteśmy zatem skazani tylko i wyłącznie na to, co dostaniemy w pudełku? Czy są jakieś
Ocena: 0.0
System Windows jest najpopularniejszym systemem operacyjnym, który wykorzystują użytkownicy zarówno w domu jak i w pracy. Pomimo, iż zdania na temat jego działania są podzielone, posiada wiele przydatnych funkcji, które pomagają nam w codziennym wykonywaniu zadań. E-book pozwala na zapoznanie się z szeregiem programów, które przyspieszą pracę naszego systemu i pozwolą na efektywniejsze korzystanie z jego zasobów.
Ocena: 0.0
System operacyjny Microsoft Windows Vista to poprzednik Windows 7. Nie cieszy się on specjalnie dobrymi recenzjami użytkowników, lecz ciągle jest obecny w wielu komputerach. Używając go, na pewno poznałeś już nowe funkcje i zmieniony wygląd interfejsu użytkownikó. Zapewne jednak napotkałeś także na różnego rodzaju problemy czy niedogodności - o tym, jak sobie z nimi poradzić, dowiesz się z tego ebooka.
Ocena: 0.0
"Naturalne metody leczenia domowe sposoby na dobre zdrowie" to doskonały poradnik pełen zaskakujących wskazówek na temat stosowania ziół, akupunktury, masaży i innych prostych metod poprawiających zdrowie. Dzięki tym unikalnym radom, sprawdzonym przez lekarzy i pacjentów, w krótkim czasie poprawisz kondycję swojego organizmu. Dowiesz się, jakie zioła warto stosować na stłuczenia, żylaki, reumatyzm czy przeziębienia. Przeczytasz, jak przygotowywać proste herbatki i kompresy z ziół. Odkryjesz,
Ocena: 0.0
Kwalifikując jako przychód nieodpłatne świadczenie dla pracownika, trzeba pamiętać o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13). TK uznał w nim, że aby świadczenie nieodpłatne stanowiło przychód, pracownik powinien faktycznie je otrzymać.
Ocena: 0.0
"Nie wszystkie wydatki firma zaliczy w koszty. Skorzystaj z gotowych porad ekspertów" to praktyczny przewodnik w zakresie zaliczania firmowych wydatków w koszty. W opracowaniu m.in.: 1. Raty leasingowe są kosztem uzyskania przychodów 2. Nagrody dla najlepszych pracowników w kosztach podatkowych 3. Wynagrodzenia wypłacone przez FGŚP 5. Abonament medyczny w kosztach podatkowych 6. Nieumorzona część wartości początkowej środka trwałego 7. Prezenty dla dzieci osób współpracujących ze spółką
Ocena: 0.0
Obojętnie, czy właścicielem nieruchomości jest pracodawca, czy inny podmiot, a pracodawca tylko wynajmuje, udostępnienie jej pracownikowi podlega wycenie w wysokości czynszu, jaki opłacałby pracownik, gdyby to on był stroną umowy najmu. Przychód stanowią również pokryte przez pracodawcę pozostałe opłaty związane z korzystaniem z usług komunalnych oraz dostawą mediów. Przychód wycenia się według cen zakupu łącznie z VAT (zgodnie z wartościami wynikającymi z faktur, rachunków od
Ocena: 0.0
Wytyczne ustawy o rachunkowości określają metodologię przeprowadzania inwentaryzacji, uzależniając zastosowaną metodę od rodzaju inwentaryzowanego składnika aktywów i pasywów. Posiadane przez jednostkę oświatową składniki aktywów, pasywów oraz inne elementy majątku inwentaryzowane są w drodze spisu z natury, potwierdzenia stanu, weryfikacji z dokumentami.
Ocena: 0.0
Obszerne opracowanie na temat zasad wypłacania świadczeń w przypadku niezdolności pracownika do pracy. Sprawdź kiedy pracownik ma zagwarantowane finansowanie w czasie choroby, w jakiej kwocie, zgodnie z jakimi procedurami. Publikacja omawia: Niezdolność do pracy prawna podstawa wypłaty świadczeń Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy kto i kiedy ma do nich prawo Zasady ustalania prawa oraz wypłaty wynagrodzenia i zasiłku chorobowego pracownikom Świadczenia chorobowe w okresie wypo
Ocena: 0.0
Jednym z obowiązków, jakie spoczywają na pracodawcy, jest obliczanie i wypłacanie osobom zatrudnionym, podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu świadczeń w razie choroby. Niektóre firmy wypłacają tylko wynagrodzenie za okres choroby, inne jeszcze dodatkowo zasiłki. Przepisy ustawy chorobowej i Kodeksu pracy wyznaczają konkretne terminy i oznaczają okresy istotne przy ustalaniu prawa do świadczeń z tytułu choroby i przy wypłacie tych świadczeń. Pracodawca musi je znać i bezwzględnie o nich
Ocena: 0.0
Ustawa o ochronie danych osobowych nie wymaga, aby upoważnienie do przetwarzania danych osobowych było udzielane w formie pisemnej. Jednak ze względów dowodowych pracodawca powinien nadawać je na piśmie. Udzielając upoważnień w innej formie, np. ustnie, można narazić się na nieporozumienia co do ich treści. Ustawa o ochronie danych osobowych nie precyzuje, gdzie powinny być przechowywane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Również rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pr
Ocena: 0.0
Jeśli postępowanie administracyjne prowadzone przez ZUS kończy się decyzją administracyjną, osoba ubezpieczona może wnieść od niej odwołanie do sądu okręgowego lub rejonowego rozpoznającego sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania. Odpowiednie pouczenie o tym prawie powinno się znajdować w treści decyzji ZUS. Jeśli osoba chce z niego skorzystać powinna wnieść odwołanie na piśmie do jednostki ZUS, która decyzję wydała, lub do
Ocena: 0.0
Zmiany w zakresie odliczenia VAT weszły w życie 1 kwietnia 2014 r., a ostatnie 1 lipca 2015 r. Wciąż jednak sprawiają sporo kłopotów. Na tym nie koniec, kolejne wejdą w życie wraz z początkiem 2016 roku.
Ocena: 0.0
Z początkiem 2016 roku zaczną obowiązywać przepisy o tzw. prewspółczynniku. Zobowiązanymi do jego stosowania będą ci podatnicy, którzy oprócz sprzedaży opodatkowanej wykonują również czynności leżące poza zakresem VAT. Przykładem takich podatników są gminy, które oprócz czynności opodatkowanych wykonują również zadania zlecone.
Ocena: 0.0
E-book prezentuje najnowsze stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy dotyczące liczenia biegu okresu wypwoiedzenia - zarówno dla celów ustalenia początku i końca okresu wypowiedzenia definitywnego, jak i przy ustalaniu połowy okresu wypowiedzenia zmieniajacego, do upływu którego pracownik może odmówić przyjęcia proponowanych mu warunków pracy i płacy.
Ocena: 0.0
Najczęściej występującym okresem, za który pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, a który należy wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych, jest urlop bezpłatny. W tym czasie następuje zawieszenie ubezpieczeń pracowniczych, o czym należy poinformować ZUS za pomocą odpowiednio wypełnionych raportów miesięcznych. Jeżeli urlop bezpłatny obejmuje pełny miesiąc kalendarzowy i w tym miesiącu pracownik nie otrzymał żadnych oskładkowanych wypłat, to wykazuje się go tylko w raporcie ZUS RSA.
Ocena: 0.0
Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, dodatków do wynagrodzeń, bardzo powszechne stają się pozapłacowe formy gratyfikowania pracowników. Dla pracowników stają się często nagrodą za dobrze wykonywaną pracę, a dla wielu pracodawców stanowią ucieczkę od kosztów związanych z wynagrodzeniem gotówkowym. Opracowanie przedstawia różne formy takiego dodatkowego wynagradzania - z uwzględnieniem zagadnień podatkowych i składkowych.
Ocena: 0.0
Czy pracodawca może dokonywać zmian w rozkładach czasu pracy pracowników w trakcie okresu rozliczeniowego? Jakie okoliczności uzasadniają takie modyfikacje - potrzeby pracodawcy czy czynniki zewnętrzne, jak np. choroba pracownika? W jakim trybie dokonywać zmian w rozkładach i informować o nich pracowników? Poznaj wyjaśnienia PIP!
Ocena: 0.0
Firmy będące płatnikami składek ZUS często w trakcie swej działalności muszą występować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z różnego typu pismami. W bieżącym dodatku prezentujemy przykładowe wzory takich pism z praktycznymi komentarzami. Warto się z nimi zapoznać, ponieważ od poprawności sporządzenia tych dokumentów może zależeć decyzja organu, do którego je kierujemy.
Ocena: 0.0
Począwszy od 2013 r., wiek emerytalny będzie podnoszony o 4 miesiące. Mężczyźni już w 2020 r. będą musieli pracować do 67. roku życia, natomiast kobiety będą musiały pracować do 67. roku życia dwadzieścia lat później, tj. od 2040 r. Dzięki podniesieniu wieku emerytalnego wydłuża się okres oszczędzania i zarazem skraca czas pobierania świadczenia. Całościowe omówienie tematu, w tym kwestii emerytury częściowej, pozwoli zorientować się w znowelizowanych przepisach emerytalnych.
Ocena: 0.0
Podnoszenie kwalifikacji odbywa się albo z inicjatywy pracodawcy, albo za jego zgodą. Ta druga sytuacja wystąpi, gdy to sam pracownik zgłosi się z inicjatywą kształcenia i zostanie to zaakceptowane przez pracodawcę. Zazwyczaj decyzja pracodawcy jest uzewnętrzniona w zawartej z pracownikiem umowie określającej wzajemne obowiązki pracodawcy i pracownika. Nie zawsze jednak zawiera siętaką umowę.
Ocena: 0.0
Jeżeli pracujesz w programie Excel i jednym z Twoich zadań jest sporządzanie podsumowań okresowych dla swojego przełożonego lub zarządu, to jest to publikacja dla Ciebie. Wyjaśnia ona w przystępny i prosty sposób jak tworzyć raporty podsumowujące i co powinno się w nich zawierać.To starannie wyselekcjonowana wiedza, która pozwoli Ci efektywniej wykorzystywać możliwości programu, a przez to mniej zadań wykonywać dużymi nakładami czasu i pracy. Znajdują się tu zarówno rozwiązania
Ocena: 0.0
W e-booku prezentujemy pomysły na niedrogie prezenty inwestycyjne. Czym obdarować bliskich, aby mieli nie tylko uciechę, ale nawet zyskiwali na przestrzeni czasu na posiadaniu prezentu? Jednym z najlepszych pomysłów są srebrne monety, które mają nie tylko walory estetyczne, ale i inwestycyjne. Warto również pomyśleć nad zakupem pracy na papierze znanego malarza - tego rodzaju prace są jeszcze niedowartościowane w stosunku do np. obrazów olejnych, widać to na przykładach takich artystów jak Roman
Ocena: 0.0
Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z 21 stycznia 2014 r. (sygn. akt P 26/12) wskazał m. in., że pracownicy samorządowi wykonują swoją pracę na rzecz społeczności lokalnych, ich praca ma elementy misji publicznej, a więc powinni gdy istnieje taka potrzeba wykonywać swoje obowiązki służbowe także poza normalnymi godzinami służbowymi pracy, bez prawa do specjalnych rekompensat. Ponadto Trybunał zwrócił uwagę, że przepisy ustawy w pewnym zakresie rekompensują brak dodatków za
Ocena: 0.0
"Prognozy inwestycyjne na 2016 rok" - ebook zawiera obszerne analizy sytuacji fundamentalnej i technicznej na giełdzie w Warszawie, giełdach rynków rozwiniętych, na rynku walutowym i surowcowym. Czy ryzyko polityczne wciąż będzie przyczyniało się do spadków cen akcji na WGPW? Jaka przyszłość czeka Wall Street? Co ze złotem - kiedy w końcu wydostanie się z trendu spadkowego? Kiedy z kolan podniesie się ropa naftowa? Czy amerykański dolar wciąż będzie królował na forex? Odpowiedzi na te i inne
Ocena: 0.0
Wartość wypłaconego pracownikowi ryczałtu za jazdy lokalne korzysta ze zwolnienia od podatku, ale tylko w określonych przypadkach. z kolei pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zwrot wydatków poniesionych z tytułu używania przez pracownika jego samochodu w jazdach lokalnych. Jednak nie cała kwota stanowi koszt podatkowy.
Ocena: 0.0
Publikacja zawiera wyjaśnienie definicji mobbingu oraz omawia jego genezę i przyczyny powstawania. Szczegółowo omówione są obowiązki pracodawcy związane z przeciwdziałaniem mobbingowi - m.in. przygotowanie i wprowadzenie procedury antymobbingowej oraz postępowaniem w razie wystąpienia pracownika z roszczeniem o odszkodowanie za mobbing.
Ocena: 0.0
Jakie dokumenty trzeba skompletować, aby złożyć wniosek o dofinansowanie zgodny z wymogami formalnymi, czy można odwołać się od negatywnej oceny projektu, na co uważać przy zawieraniu umowy o dotację oraz jakie obowiązki informacyjno-promocyjne ma beneficjent funduszy unijnych? To tylko niektóre z zagadnień, jakie zostały omówione w tej publikacji. Eksperci jasnym i przystępnym językiem podpowiadają i wskazują praktyczne porady mające na celu uchronienie beneficjenta przed niepotrzebnymi
Ocena: 0.0
O pozostaniu w polskim systemie ubezpieczeń decyduje kilka przesłanek. Po pierwsze, pracodawca musi normalnie prowadzić swą działalność w państwie delegującym, a więc w Polsce (prowadzi znaczną część swej działalności na terytorium Polski, gdzie ma swoją siedzibę). Po drugie, zasada, że pracownik wykonuje działalność w imieniu pracodawcy oznacza, że przez cały okres delegowania musi istnieć bezpośredni związek między delegującym pracodawcą i pracownikiem delegowanym.
Ocena: 0.0
Raporty podsumowujące to opracowania najczęściej wykonywanych analiz w Excelu. Warto wykorzystywać możliwości programu i automatyzować tego typu prace. Z pozoru proste zadanie, ze względu na dużą liczbę danych źródłowych, można wykonywać nawet kilka godzin. Jeżeli natomiast zastosujemy pewne triki i użyjemy odpowiednich formuł oraz narzędzi, czas sporządzenia raportu można skrócić nawet do kwadransa. Wykorzystanie Excela w 100% pozwala wykonywać zadania bezbłędnie i szybko! W tej
Ocena: 0.0
Ebook przedstawia podstawowe kwestie zwiazane z tworzeniem regulaminu pracy i formułowaniem jego zapisów, wyjaśnia zasady wydawania regulaminu oraz kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę tworząc regulamin, jak np. - określanie odpowiedzialności pracowników, ustalanie zagadnień związanych z czasem pracy, organizacją pracy itp.
Ocena: 0.0
Przedsiębiorcy mają prawo zaliczać do kosztów podatkowych ponoszone wydatki, jeśli tylko są związane z przychodami bądź źródłem, z którego są uzyskiwane. Muszą też być prawidłowo udokumentowane i nie mogą znajdować się w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów. Wydatki na reklamę można zaliczyć do kosztów podatkowych. Natomiast tych na reprezentację już nie. Sprawdź, jakie wydatki organy podatkowe uznają za reprezentację
Ocena: 0.0
W e-booku omawiamy: Jakie dokumenty są niezbędne przy dokonywaniu zwrotu i reklamacji Jak należy ująć reklamację w księgach sprzedawcy Jakie konsekwencje ma wymiana towaru na wolny od wad Jak należy ująć reklamację w księgach nabywcy Jak zaksięgować odmowę przyjęcia reklamacji Jak rozliczyć korektę sprzedaży na przełomie roku Jak dokonać korekty w podatku dochodowym Jakie konsekwencje ma reklamacja na gruncie VAT
Ocena: 0.0
Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są roboty budowlane, rządzi się swoimi prawami. Zasady szacowania wartości prac oraz specyficzne wymogi związane z opisem przedmiotu zamówienia to dwa zagadnienia, na które zamawiający powinni zwrócić szczególną uwagę, przygotowując się do przeprowadzenia takiej procedury. Jak się okazuje, właśnie te formalności w postępowaniu mogą stwarzać szczególne problemy. Innym zagadnieniem, które nader często jest źródłem wątpliwości
Ocena: 0.0
Aktualnie przy rozliczeniach składkowych umów zlecenia znaczenie ma zarówno data zawarcia umowy, a właściwie rozpoczęcia pracy na podstawie umowy zlecenia, jak i wysokość faktycznie uzyskanego w danym miesiącu wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek.Jeżeli zleceniobiorca z pierwszej umowy otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego,z kolejnej umowy także podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Gdy wynagrodzenie z pierwszej umowy jest na poziomie wynagrodzenia minimalnego a
Ocena: 0.0
Od początku kwietnia br. można odliczyć cały VAT tylko od pojazdów używanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Do pełnego odliczenia podatku od niektórych pojazdów konieczne jest prowadzenie szczegółowej ewidencji. Zmieniły się również przepisy dotyczące możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na eksploatację aut. Poznaj szczegóły.
Ocena: 0.0
Omawiamy obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę z pracownikiem: Wypłata wynagrodzenia i jego składników Ekwiwalent za urlop Odprawa emerytalna/rentowa Odprawa ekonomiczna Nagroda jubileuszowa Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia Odszkodowanie za zakaz konkurencji po rozwiązaniu umowy Wynagrodzenie za dni na poszukiwanie pracy Świadectwo pracy Pożyczki z ZFŚS, kasy zapomogowo-pożyczkowej Rozliczenie do?nansowania kształcenia pracownika Rozliczenie
Ocena: 0.0
W praktyce występują także sytuacje, że pracownik ponosi częściową odpłatność za możliwość wykorzystywania samochodu służbowego w celach prywatnych. Niektórzy pracodawcy wychodzą z założenia, że w takim przypadku ma zastosowanie wyłączenie z podstawy wymiaru składek, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwanego
Ocena: 0.0
Niektórzy płatnicy, oprócz składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, muszą rozliczać także obciążenia na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także Fundusz Emerytur Pomostowych. Przepisy przewidują jednak również zwolnienia w tym zakresie. Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czy Fundusz Emerytur Pomostowych wynikają z odpowiednich ustaw. Chodzi tu o ustawę o promocji zatrudnienia i
Ocena: 0.0
Płatnicy składek zobowiązani są do: dokonania zgłoszenia płatnika składek, informowania o każdej zmianie danych płatnika, ustalenia dla każdego ubezpieczonego obowiązku ubezpieczeń społecznych w rozbiciu na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenia każdego ubezpieczonego do ubezpieczeń, informowania o zmianach, a następnie wyrejestrowania po ustaniu tytułu do ubezpieczeń, comiesięcznego rozliczania składek na
Ocena: 0.0
Nowe menu Excela wprowadzone od wydania 2007 nie wszystkim użytkownikom przypadło do gustu. Osoby zaczynające przygodę z arkuszem kalkulacyjnym są w stanie dość łatwo się przyzwyczaić. Gorzej z tymi, które dotychczas korzystały ze starszych wersji programu.Lokalizacja poleceń została całkowicie zmieniona, zawartość kart nie zawsze jest adekwatna do potrzeb. Niestety, twórcy nowego menu bardzo ograniczyli możliwość ingerencji w jego układ. Okazuje się jednak, że tworzenie nowych kart i
Ocena: 0.0
Nadrzędnym celem reformy emerytalnej, o której jest głośno, jest zmniejszenie długu publicznego, co oznacza powolną śmierć OFE oraz, niestety, niskie emerytury w przyszłości. Dlatego każdy, kto chce zapewnić sobie odpowiedni poziom życia na emeryturze, już teraz powinien zastanowić się nad inną formą oszczędzania. Na rynku istnieją instrumenty finansowe przygotowane właśnie z myślą o emeryturze.
Ocena: 0.0
Standard ISO 28000:2007 został wydany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w 2007 roku. Jest on zorientowany na zagwarantowanie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw. Kluczowym celem ISO 28000:2007 jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, poprzez wdrożenie i utrzymanie zabezpieczeń, przez każdego uczestnika łańcucha dostaw tak, aby zapewnić bezpieczeństwo całości, tj. wszystkich jego ogniw, przy czym o sile całego łańcucha świadczy siła jego najsłabszego ogniwa.
Ocena: 0.0
Jednym z obowiązków pracodawcy jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwali?kacji zawodowych. Obowiązek ten można spełniać nie tylko poprzez kierowanie pracowników na różnego typu szkolenia, kursy czy studia, ale także przynajmniej nieprzeszkadzanie pracownikom, którzy z własnej inicjatywy podjęli naukę. W publikacji m.in. dwie interpretacje dotyczące podatkowych skutków dokształcania pracowników.
Ocena: 0.0
Świadectwo pracy umowy terminowe Zbiorcze świadectwo za umowy terminowe Świadectwa pracy za kilka umów terminowych poprzedzających zatrudnienie na czas nieokreślony Co wpisać w zbiorczym świadectwie pracy po dwóch różnych umowach terminowych Przerwy między umowami terminowymi a data wydania świadectwa pracy Świadectwo pracy urlop Wyrównanie ekwiwalentu i korekta świadectwa pracy po udokumentowaniu przez byłego pracownika prawa do wyższego wymiaru urlopu Rozliczenie się z pracownikiem
Ocena: 0.0
W razie błędnej kwalifikacji zawartej umowy okazuje się, że zleceniodawca nie tylko musi zapłacić składki, ale też w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia zleceniobiorcy uwzględnić przychód z tytułu umowy o dzieło, wcześniej nieoskładkowanej. ZUS najczęściej kwestionuje takie umowy o dzieło, które są jedynym źródłem dochodu zatrudnionej osoby oraz gdy nie mają charakteru jednorazowego tylko cykliczny, powtarzający się. Wydanie przez ZUS decyzji stanowiącej, że wykonawca umowy o
Ocena: 0.0
E-book zawiera szczegółowe omówienie jednego z podstawowych dokumentów prawa pracy, jakim jest umowa o pracę - wskazówki dotyczące sporzadzania umowy, elementów obligatoryjnych oraz zapisów nieobowiązkowych, a także konsekwencji, jakie wiążą się z zawieraniem w umowie o pracę dodatkowych postanowień niewymaganych przez przepisy prawa pracy.
Ocena: 0.0
Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 1 kp). Urlop jest należnością ze stosunku pracy i niewykorzystany w określonym czasie również może ulec przedawnieniu. Jednak w chwili gdy trzeba ustalić ów 3-letni okres przedawnienia, powstają wątpliwości co do daty, od której należy liczyć ten okres, skoro pracodawca z jednej strony powinien udzielić urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał
Ocena: 0.0
Instalacja Windows 7 niesie za sobą ryzyko, że niektóre aplikacje nie będą działać w tym systemie. Zazwyczaj dotyczy to starego lub specjalistycznego oprogramowania, które zostało napisane pod wcześniejszą wersję Windows. Jeżeli borykasz się z problemami z działaniem czy uruchamianiem niektórych aplikacji, pracując na Windows 7, jest na to lekarstwo. Microsoft przygotował darmowy dodatek o nazwie Tryb Windows XP, dzięki któremu bez żadnych kłopotów w uruchomisz w Windows 7 wszelkie aplikacje
Ocena: 0.0
Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego
Ocena: 0.0
Główne zmiany wprowadzone nowelizacją dotyczą: odformalizowania sposobu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących usług niepriorytetowych o wartości poniżej progów unijnych, wprowadzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy, dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych, powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich, zasad zatrzymania wadium, ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego, a także
Ocena: 0.0
Jeszcze bardziej aż do progów unijnych rosną limity bezprzetargowych zakupów dokonywanych dla celów badawczych i kulturalnych. Zmiany dotyczą wyłącznie zakupów na potrzeby prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, której celem jest osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokrycie kosztów badań czy rozwoju . Ustawa Prawo zamówień publicznych nie będzie stosowana także w przypadku zakupów usług i
Ocena: 0.0
Założenie konta na stronie internetowej trwa chwilę, ale jego usunięcie jest zazwyczaj znacznie trudniejsze. Dzieje się tak, ponieważ nasze dane osobowe, takie jak adres e-mail (minimum podawane przy rejestracji oprócz loginu i hasła), mają wymierną wartość. Dlatego twórcy portali zachęcają nas jak tylko mogą do założenia konta i ułatwiają ten proces. Sprawy komplikują się przy usuwaniu konta. Z reguły jest to proces skomplikowany, a odpowiednie funkcje głęboko ukryte. Niektórzy
Ocena: 0.0
Wynagrodzenie pracownika to zwykle pojęcie szersze od stawki zasadniczej. Oprócz tego pracodawcy wypłacają dodatki czy premie o charakterze miesięcznym, kwartalnym, a nawet przysługujące za dłuższe okresy, np. półroczne, roczne. Zwłaszcza zakłady sektora prywatnego wprowadzają do swoich wewnętrznych regulacji płacowych takie składniki długodystansowe, choć występują one również w sferze budżetowej, np. trzynaste pensje, nagrody jubileuszowe. Przedstawiamy, jak te składniki należy ujmować
Ocena: 0.0
Publikacja pokonferencyjnainterdyscyplinarnej  międzynarodowej konferencji naukowej w języku angielskim. Konferencje prowadzone są w wersji online, a uczestnicy logują się przy swoich komputerach. W pierwszej edycji poruszano problemy związane z bezpieczeństwem, globalizacją, językoznawstwem, medioznawstwem i szeroko pojetymi naukami społecznymi. Konferencje odbywają się 4 razy do roku. Kolejna konferencja przewidziana jest na październik 2015. 
Ocena: 0.0
Windows 7 ma nowe funkcje, z których część jest niewidoczna dla użytkownika na pierwszy rzut oka. Ukrytych przed użytkownikiem jest również sporo ważnych ustawień. Sprawia to, że wiele osób nie wie, jak w pełni wykorzystać potencjał Windows 7 w codziennej pracy. Przygotowaliśmy 20 porad, dzięki którym poznasz ciekawe funkcje i narzędzia Windows 7 oraz dowiesz się, jak zmienić ukryte, ale istotne ustawienia systemu.
Ocena: 0.0
Dzięki tej publikacji poznasz możliwości, jakie daje ustawodawca przedsiębiorcom w sytuacji braku zapłaty za sprzedawane towary lub usługi. Poznasz metody windykacji i formy jej przeprowadzania. Dowiesz się, kto ponosi koszty odzyskiwania należności.
Ocena: 0.0
Kilkadziesiąt wskaźników i stawek aktualnych od 1 września 2014 roku, bez których codzienna praca specjalisty ds. płac jest niemożliwa. Wystarczy kliknąć w odpowiedni wskaźnik w spisie treści, aby szybko znaleźć go na jednej z 62 stron publikacji. Dodatkową wartością jest obliczenie kwoty do wypłaty przy wynagrodzeniu minimalnym przy różnych wymiarach czasu pracy.
Ocena: 0.0
Dokonać wykluczenia, czy też nie dokonać z tym pytanie zmaga się wielu zamawiających. W e-booku Wykluczenie wykonawcy z przetargu w pytaniach i odpowiedziach znalazły się odpowiedzi i dokładne omówienia 8 najczęściej występujących pytań podczas podejmowania tej decyzji: czy wykonawca, który nie zrealizował umowy dla jednostki budżetowej, będzie wykluczony z postępowań jej zakładów? czy wykonawca, który sam rozwiązał umowę podlega wykluczeniu? w jakim składzie wykluczeniu podlega
Ocena: 0.0
Za miesiąc, w którym pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym powinien otrzymać wynagrodzenie, jakie otrzymałby za cały miesiąc pracy. Ale obliczanie wynagrodzenia urlopowego nie jest łatwym zadaniem i nawet doświadczonemu specjaliście może sprawić kłopoty. Podpowiadamy, jak sobie poradzić z najczęstszymi problemami przy obliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu. Dodatkowo dowiesz się, jak obliczyć ryczałt za godziny nadliczbowe oraz dokonać potrąceń z wynagrodzenia.
Ocena: 0.0
Zasady wyliczania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nie zmieniają się zbyt często. Mimo tego pracodawcy mają wiele wątpliwości w tej kwestii, zwłaszcza gdy pracownik otrzymuje zmienne składniki wynagrodzenia, wypłacane w różnych terminach. Sygnalizowane wątpliwości i często, jak wykazują kontrole, błędy w ustalaniu wynagrodzeń urlopowych, a po ustaniu stosunku pracy ekwiwalentów za niewykorzystany przez pracownika urlop, stały się inspiracją do przygotowania tego
Ocena: 0.0
Prawidłowo wypełnione ogłoszenie o zamówienie publiczne to niezbędny warunek efektywnie przeprowadzonego postępowania. To także warunek, że zainteresowani ogłoszeniem wykonawcy nie będą wnosili skarg do Krajowej Izby Odwoławczej a nawet sądów. W e-poradniku znajdują się dwa przykładowe ogłoszenia o zamówienie publikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych oraz publikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Każdy z wzorów opatrzony został zwięzłymi i praktycznymi komentarzami,
Ocena: 0.0
Przy prowadzeniu działalności gospodarczej księgowi oraz przedsiębiorcy czesto korespondują z urzędem skarbowym. Złożenia wniosku wymaga m.in rozłożenie na raty podatku , zastosowanie instytucji czynnego żalu , rozłożenie na raty zaległości podatkowej oraz o umorzenie zaległości podatkowej itp. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej księgowi oraz przedsiębiorcy często korespondują z urzędem skarbowym. Złożenia wniosku wymaga m.in rozłożenie na raty podatku , zastosowanie instytucji
Ocena: 0.0
W e-booku podpowiadamy co jest niezbędne do prawidłowego zamknięcia księgi. Przeczytasz w nim o zasadach sporządzenia remanentu i ustaleniu dochodu za 2015, szczególnych obowiązkach związanych ze zmianą sposobu ewidencji i opodatkowania, okresie przechowywania księgi podatkowej oraz spisie z natury u ryczałtowca
Ocena: 0.0
Rozporządzenie w sprawie delegacji przypisuje w załączniku konkretną kwotę diety dla każdego z państw. Od dłuższego czasu stwarza to jednak problemy praktyczne. W wielu przypadkach trudno jest bowiem określić państwo docelowe delegacji zagranicznej, gdyż takiego jednego państwa po prostu nie ma. Dlatego też w rozporządzeniu w sprawie delegacji wskazano, że w przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.
Ocena: 0.0
Zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłku, które wejdą w życie od 1 listopada, dotyczą głównie przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność przez okres krótszy niż 12 miesięcy, oraz osób, które przez okres krótszy niż 12 miesięcy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Po nowelizacji przepisów w sposób mniej korzystny będzie ustalana podstawa wymiaru zasiłku tych osób. Po zmianie przepisów podstawę wymiaru będzie stanowiła suma: przeciętnej miesięcznej najniższej
Ocena: 0.0
Płatnikiem składek nie jest pracodawca, lecz agencja pracy tymczasowej. W gestii agencji leży sprawdzenie, czy dana osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, oraz w razie konieczności zgłoszenie jej do właściwego ubezpieczenia. W przypadku powstania niezdolności do pracy pracownik tymczasowy ma prawo do świadczeń chorobowych, tak jak i inni pracownicy, mimo że zawarł krótkoterminową umowę o pracę, np. kilkudniową.
Ocena: 0.0
Gdy wypełniasz ręcznie papierowe formularze wynagrodzeń, na pewno zastanawiałeś się, jak ułatwić sobie tę żmudną pracę. Okazuje się, że Excel może okazać się bardzo pomocny. Dzięki formułom automatycznie wyszukasz i przeniesiesz dane osobowe. Makra pomogą natomiast w wykonaniu bardziej skomplikowanych operacji. W tej publikacji pokażemy Ci, w jaki sposób samodzielnie utworzyć rozbudowane narzędzie służące do zarządzania wystawianymi dokumentami. Nie musisz przy tym znać obsługi Excela
Ocena: 0.0
O wyborze umowy na okres próbny, jako podstawy zatrudnienia decydują obie strony stosunku pracy. Co do zasady, ten sam pracownik z tym samym pracodawcą mogą zawrzeć tego typu umowę tylko raz. Jednakże zgodnie z art.25 3 kp, obowiązującym od 22 lutego 2016 roku, ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe w dwóch konkretnych przypadkach.
Ocena: 0.0
"Zdrowie na talerzu, czyli co jeść, żeby się dobrze czuć" to doskonały poradnik pełen zaskakujących wskazówek na temat zdrowego odżywiania. Znajdziesz w nim 17 zaleceń żywieniowych, o których mało kto wie, a które mają przełomowe znaczenie dla naszego zdrowia. Dzięki tym unikalnym radom, sprawdzonym przez lekarzy i pacjentów, w krótkim czasie poprawisz kondycję swojego organizmu. Zyskasz nie tylko więcej energii, lepszą odporność, ale też lepsze samopoczucie i dużo lepszy wygląd.
Ocena: 0.0
Z naszego raportu dowiesz się przede wszystkim o zmianach w klasyfikacji, nowej wysokości kwot wolnych od potrąceń, kwot subwencji oraz współczynniku urlopowym na 2016 r. Nie zabraknie również informacji na temat zmian w Ordynacji podatkowej, obowiązkach w zakresie PIT-11 oraz oskładkowaniu umów zlecenia a także finansowania spotkania opłatkowego z ZFŚS. Znajdziesz istotne Opinie RIO, Stanowiska ZUS, Wyroki SN.
Ocena: 0.0