Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Autorzy » Bieczyński Mateusz Maria
Bieczyński Mateusz Maria

Pozycje:

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie konkretnych regulacji prawnych, które niezależnie od dziedziny prawa mogą stanowić istotne ograniczenie swobód twórczych. .. Książka zawiera wskazówki, jak nie narazić się na odpowiedzialność prawną w przypadkach, gdy normy prawne uzależniają zastosowanie sankcji od sposobu oznaczenia dzieła, sposobu jego prezentacji lub innych działań podmiotów prawa. .. Autor przystępnie wyjaśnia znaczenie poszczególnych regulacji, wykorzystując przy
Ocena: 0.0
Poszczególne rozdziały niniejszej książki wprowadzają czytelnika

w skomplikowane i wieloaspektowe zagadnienie prawnej oceny

dzieła sztuki, które swą tematyką dotyka ludzkiej cielesności i seksualności

i które, ze względu na charakter wykorzystanych w nim środków

wyrazu, zbliża się do przekazu o charakterze pornografi cznym, dzieląc

z nim ten sam rodzaj wizualnej „bezpośredniości”. Wyraźnie wskazano

na istnienie głębokiej zależności pomiędzy zakresem wolności sztuki

a
Ocena: 0.0
Z Recenzji: Recenzowane opracowanie stanowi bardzo rzetelne, solidne i dobrze udokumentowane, zawierające w swojej treści wiele cennych spostrzeżeń i konkluzji, studium jednej z podstawowych wolności jednostki: swobody przemieszczania się oraz wyboru miejsca pobytu. Jest to zarazem dzieło nowatorskie, podejmujące problemy, które nie stanowiły dotąd przedmiotu pogłębionych analiz w polskiej literaturze naukowej z zakresu nauk prawnych. Poza tym należy jeszcze podkreślić, że wywody Autorów
Ocena: 0.0